Victor Kids in Afrikaans

Are you looking for the English translation of Victor Kids?


Kinders is baie belangrik. Navorsing het ons geleer dat die grootste persentasie van Christene in die laerskool tot bekering kom. Die groei en die toekoms van die Christelike geloof lê by ons kinders.

Aucklandpark Teologiese Seminarium (ATS) het in 2002 'n groep teoloë en opvoedkundiges byeengebring om 'n sondagskoolprogram te beplan en te ontwikkel. Die opdrag aan die span skrywers was om ’n program te ontwikkel wat ons kinders van vroeg af reeds kan voorberei om selfstandige Christene te word, wat die Bybel ken en lief is vir die Bybel.

Die program is ‘n volledige hulpmiddel vir ouers, sondagskoolonderwysers en/of onderwysers wat op ’n gestruktureerde wyse kinders geestelik wil ontwikkel. Dit bestaan uit weeklikse lesse vir graad 0 tot en met graad 7 leerders.


Laai Victor Kids Modules 1 en 2 nou gratis af

E-pos adres:    

Victor Kids is gefundeer is op:

 • Bybelse waarhede
 • Christelike waardes
 • Ontwikkelings gepaste leeraktiwiteite en -inhoud
 • Eiesoortigheid van die Suid-Afrikaanse konteks

Die program verseker dat die leerders aktief betrek word by die les en dat die aanbieder in staat is om elke week 'n stimulerende en goed deurdagte program aan te bied.

Victor Kids plaas in die hande van elke opvoeder 'n professioneel uitgewerkte reeks lesse, met toepaslike ysbrekers en kreatiewe aktiwiteite, aktiwiteitsblaaie asook alle grafiese materiaal wat nodig is om die les aan te bied. Kantaantekeninge by elke les verskaf inligting aan die aanbieder wat die rasionaal vir die insluiting van sekere aktiwiteite verduidelik. Alle tekeninge in die boek is inkleurbaar (swart en wit) en bied so ekstra aktiwiteite aan leerders. Dit verminder ook die drukkoste vir die gebruiker.

Die volledige kurrikulum word digitaal verskaf (in PDF) en, anders as met ander sondagskoolprogramme, hoef geen ekstra werksboeke of aktiwiteitsblaaie aangeskaf te word nie. Die material is gratis.

Victor Kids is opgedeel in 4 lewensfases:

 • Lewensfase 1: Graad 0 - Graad 1
 • Lewensfase 2: Graad 2 - Graad 3
 • Lewensfase 3: Graad 4 - Graad 5
 • Lewensfase 4: Graad 6 - Graad 7

Elke lewensfase bestaan uit twee modules. Module 1 is die kurrikulum vir die eerste helfte van die skooljaar terwyl Module 2 tydens die laaste semester van die jaar aangebied word. Elke module bevat +-20 lesse per lewensfase.

 • Module 1: GOD, DIE OMGEWING EN MENSE
  In die module word gekyk na die skeppingsverhaal, die mens se verantwoordelikheid teenoor die skepping en God se betrokkenheid by die mens. Die waarheid van God as Skepper van die heelal word vandag geweldig aangeval. Die program poog om op ’n verantwoordelike wyse ons kinders paraat te maak vir hierdie aanslag.

  Module 1 is volledig beskikbaar.

  Bo en behalwe die algemene Bybelkennis en stories wat deur die lesse behandel word, word ook ander ontwikkelingsdoelwitte met Victor Kids nagestreef. Versprei oor die vier lewensfases, is daar lesse wat onder andere op die volgende fokus:

  • Lewensvaardighede word uitgebou deur lesse wat handel oor kreatiwiteit, probleemoplossing, omgewingsbewaring, sosiale verantwoordelikheid, weerbaarheid en die ontdekking van 'n eie lewensdoel.
  • Trauma hantering word met groot omsigtigheid bekyk, in onder andere lesse wat fokus op verlies aan eiewaarde, verlies deur die dood, verwerking van egskeiding, en die trauma van molestering of verkragting. Hierdie lesse is ongemaklike temas maar dit is baie nodig in ons vervalle wêreld. Ons stel voor dat u as 'n Sondagskool saam sal vergader, hierdie lesse bespreek en besluit hoe u leerders wat aan molestering of verkragting blootgestel is, gaan ondersteun. Praktiese riglyne word ook in die lesse gegee.
  • Christen feeste wat in die eerste semester van die jaar bespreek word is Paasfees en Pinksterfees. Ons wil graag hê dat ons kinders moet ervaar dat hulle deel is van 'n groot liggaam wat dwarsoor die wêreld is en wat belangrike feeste saam vier.
  • Geestelike groei is die hoof doel van hierdie materiaal en sake wat veral aandag geniet in die eerste semester is wedergeboorte, doping in die Heilige Gees, geloofsvertroue, gehoorsaamheid, heiligmaking en vergenoegdheid. Ons oogmerk is om ons leerders liewer te maak vir Jesus en Sy woord, die Bybel.

  Lewensfase 1 Lewensfase 2 Lewensfase 3 Lewensfase 4
  1  Die Skepping: Die eerste drie dae
  2  Die Skepping: Die vierde en vyfde dag
  3  Die Skepping: Die sesde en sewende dag
  4  Verantwoordelikheid vir ’n gesonde lewe
  5  Diesondeval
  6  Noag se ark
  7  Rentmeesterskap: Water
  8  Rentmeesterskap: Lug en omgewing
  *Paasfees
  9  Klein Samuel
  10  God praat met Samuel
  11  Eli se dood
  12  Samuel salf Dawid
  13  Dawid en Goliat
  14  Elia en die kraaie
  15  Elia en die weduwee
  16  Elia en die Baälprofete
  *Pinkster
  17  Die einde van die profeet Elia
  18  Eiewaarde
  19  Hersiening
  1  God het die wêreld gemaak
  2  God as Skepper van verskeidenheid
  3  God het my en mense gemaak
  4  Elke mens is spesiaal
  5  Ek is deel van God se groot prent
  6  Beskermers van God se aarde
  7  God se sorg en gehoorsaamheid
  8  God sorg vir my en die skepping
  *Paasfees
  9  Vergenoegdheid
  10  God is ewig en onveranderlik
  11  God is almagtig en alomteenwoordig
  12  God is Heilig
  13  God is Vader
  14  God is liefde
  15  Ewige en tydelike dinge
  16  Verlies van eie waarde
  *Pinkster
  17  Verlies deur die dood
  18  Eiewaarde
  19  Hersiening
  1 Die Skepping is ongelooflik
  2  Skepping vertel ’n storie
  3  Jy is deur God gemaak
  4  Jy is uniek
  5  Jy is met ’n doel gemaak
  6  Die Skepping loof God
  7  God sorg vir my
  8  God se beskerming en ons gehoorsaamheid
  *Paasfees
  9  God beskerm ons
  10  Dade het gevolge
  11  My verhouding met God
  12  Beskermers van God se aarde
  13  God maak my nuut
  14  As die Here die huis nie bou nie
  15  Verlies aan eie waarde
  16  Doen wat reg is in die oë van die Here
  *Pinkster
  17 Verlies deur egskeiding
  18  Verlies van onskuld
  19  Hersiening
  1  Die kroon van God se skepping
  2  Ambassadeur vir God
  3  God die Skepper het ’n doel met my lewe
  4  Sonde maak dat jy jou doel te mis
  5  My posisie in Christus
  6  Ek is God se kind
  7 God stel my in staat om ’n sukses te wees
  8 'n Mislukking word in God se hande ’n sukses
  *Paasfees
  9  Die Christen en kreatiwiteit(#1)
  10  Die Christen en kreatiwiteit (#2)
  11  Om probleme op te los (#1)
  12  Om probleme op te los (#2)
  13  Oorwinnende lewensstyl
  14  Getuie vir God
  15  Om ander in nood te help
  16  Medewerker van God
  *Pinkster
  17  Trauma: Verlies aan iets waardevol
  18  Trauma: Verlies deur die dood
  19  Trauma: Verlies aan onskuld 

  20 Hersiening **

  * Die Paasfees en Pinkster lesse is nie genommer nie want Paasfees en Pinkster vind elke jaar op ander dae plaas; dit word bepaal deur die stand van die maan. U rangskik dus die lesse in die kalender soos wat dit u sondagskoolprogram pas. Paasfees moet egter so na as moontlik aan Paasfees aangebied word, verkieslik voor die skole vir die vakansie sluit.
  **
 Lewensfase 4 het een meer Trauma les as die ander lewensfases. U hoef nie al die trauma lesse te behandel nie. U kan besluit ons die te kies wat vir u leerders relevant is.


 • Module 2: GOD SE KINDERS EN ANDER MENSE
  In die onderskeie lewensfases word gekyk na fasette van ons bestaan as mense: eerstens as God se kinders en tweedens, ons verhouding met ander. In die verskillende lesse word kennis deurgegee, gesindheidsverandering bewerk, vaardighede en karakter ontwikkel.

  Module 2 is volledig beskikbaar.


Nuwe toevoegings wat vir Victor Kids beplan word:

 • Kursus vir hoërskool leerlinge oor al die Bybel boeke.
 • Modules 3 en 4 vir elke lewensfase.
 • Vertaling van Victor Kids in Engels, Sesotho en/of Zulu.

'n Paar van die grafiese voorstellings uit Modules 1 en 2

Laai Victor Kids Modules 1 en 2 nou gratis af

E-pos adres:    

Kontak besonderhede

Die Victor Kids span
Epos:
Tel: +2711 726 7029

"Pentecostal people's behaviour is one of independence, entrepreneurship, good behaviour, discipline, rational outlook on work and social activities. This leads to economic growth and poverty relief."

Prof. Peter Berger, American Sociologist.